Historické výpovede.
ZACIATOK
SITUACIA
DEN D
LADOVEC
CESTUJUCI
CLNY
CALIFORNIA
KRIK
HUDBA
V HLBINACH
JAPONEC
SKLADNIK
SVEDI
GRACIE
ZACHRANENI
POHORSENIE
NOVINY
ZAVER
ZEMPLIN
  Lodný orchester.

HUDOBNÍCI  :

V dobe, keď konečne utíchol neznesiteľný hluk pary unikajúcej z kotolní, zavládlo nad člnovou palubou, i cez všetok ruch spojený s činnosťami okolo záchranných člnov, podivné ticho. Proti stavu spred niekoľkých minút to bola veľká zmena. A v tom okamžiku sa staloniečo neskutočného. Začala hrať hudba. Lodný orchester pod vedením kapelníka W.H. Hartleyoho sa najprvzhrmáždil vhale I. triedy, kde sa zdržovali húfy cestujúcich očakávajúcich ďalší vývoj situácie. Jasne žiariace svetlá a známe melódie, hlavne ragtime, to všetko veľkou mierou napomáhalo k upokojeniu a bránilo rizšíreniu nervozity a zmätku. Neskôr prešlo osem hudobníkov na člnovú palubu blízko vstupu na Veľké schodište a pokravalo v improvizovanom koncerte. Hudobníci hrali až do posledných chvíľ veľkého parníka. Lodný orchester tvorili F. Clarke, P.C.Taylor, G.Krins, kapelník W.Hartley, W.T.Hartley, W.T.Brailey, J.Hume a J.W.Woodward.

Copyright © 2003 xmacs07

 

Notebook