Historické výpovede.
ZACIATOK
SITUACIA
DEN D
LADOVEC
CESTUJUCI
CLNY
CALIFORNIA
KRIK
HUDBA
V HLBINACH
JAPONEC
SKLADNIK
SVEDI
GRACIE
ZACHRANENI
POHORSENIE
NOVINY
ZAVER
ZEMPLIN
Lodné skrutky Titaniku. 

SITUÁCIA:

Nesmierne nebezpečie pre rýchlo plávajúce parníky, odkázané len na bdelosť svojich hliadok predstavovali uvoľnené ľadové hory, zo siedmich osmin skryté pod hladinou.Len počas neskorej jesene a v zime boli severoatlantické cesty bezpečné, zbytok roku sa ľadovce objavovali niekedy až ďaleko na juhu. Cestujúci na luxusných parníkoch vôbec netušili , akému riziku sú vystavovaní, len preto, aby boli na druhej strane oceánu o niekoľko hodín skôr. A tí, ktorí o tom vedeli a mali podľa toho jednať, t.j. velitelia a dôstojníci veľkých lodí, boli chválení za rýchlosť, s akou sa im podarilo cestu zvládnuť.

Pretože ku katastrofám dochádzalo zriedka, nároky na dodržiavanie bezpečnostných opatrení v tej dobe poľavovali.

Copyright © 2003 xmacs07

 

Notebook